วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัว


สวัดดีค่ะ  ดิฉันชื่อนางสาวธนัชพร กงสะเด็น ชื่อเล่นแฟร์ อายุ19ปี 
รหัสนักศึกษา 554144111 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่2 ปี2 
คณะวิทยาศสาตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ

ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมบล็อกของดิฉัน บล็อกนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อศึกษาหาความรู้

เกี่ยวกับ วิชานวัตกรรม เทคโนโลยและสารสนเทศทางการศึกษาและขอขอบคุณท่านที่กรุณาเข้ามาเยี่ยมชมบล็อกของดิฉัน และถ้าจะเป็นการดีขอให้ท่านช่วยแสดงความคิดเห็นในบล็อกของดิฉันด้วย เพื่อดิฉันจะได้ปรับปรุงแก้ไข ขอบคุณค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น